VED DØDSFALL

I timene og dagene etter
dødsfallet er det mye man
som etterlatt må ta stilling til.

Akutt hjelp ved dødsfall

Enten det var ventet eller kommer brått på, er et dødsfall oftest en stor mental belastning. Det er normalt å føle seg lamslått, og ha behov for akutt hjelp og oppfølging. I timene og dagene etter et dødsfall trenger man som pårørende noen å vende seg til — Hos oss kan du henvende deg umiddelbart for støtte i den tunge stunden. Vi er tilgjengelig for deg med akutt hjelp døgnet rundt.

Henting av avdøde

Dersom dødsfallet har skjedd utenfor sykehjem eller sykehus, kan vi rykke ut på kort varsel og stå for umiddelbar henting av den avdøde. I samtale med deg avklares det hvor det er naturlig at avdøde oppbevares frem til gravferden.

Dødsannonse

Mange opplever at støttemeldinger og omsorg fra andre gjør det lettere å bearbeide et dødsfall. Av denne grunn er det naturlig for de fleste å ønske en dødsannonse i en eller flere aviser. Annonsen kan rykkes inn straks tid og sted for seremoni er avklart. Dersom det er ønskelig å gjennomføre seremonien uten andre tilstede, kan dødsannonsen enten publiseres i etterkant av seremoni eller ikke kunngjøres. De etterlatte avgjør hvorvidt det er ønskelig å publisere dødsannonse. Vi bistår gjennom prosessen med utforming av annonse og sørger for innrykk i utvalgte aviser.

Planlegging / hjemmebesøk

I umiddelbar etterkant av et dødsfall er det mange viktige avgjørelser som må tas. Dette oppleves av mange som en ekstra belastning — Derfor kommer vi gjerne på hjemmebesøk for å hjelpe deg å planlegge begravelsen. Under hjemmebesøk sørger vi i tillegg for at nødvendige skjemaer og dokumenter utfylles korrekt, og vi tar stilling til valg av kiste, gravstein, blomster og mer. Det normale er at pårørende sammen med prest velger ut salmer til seremonien, mens vi tar oss av trykking av programmene i henhold til ønsket innhold og design. På hjemmebesøk gjør vi alltid vårt ytterste for å skape en trygg atmosfære, hvor det å lytte til de etterlattes ønsker og behov står i sentrum. Vi tar oss god tid under samtalen, og ønsker å bli kjent med både etterlatte og den avdøde. Slik kan vi på best mulig måte innfri dine personlige ønsker og forventninger til gravferden.

Gravferdsstønad gjennom NAV

NAV kan gi opptil 22 723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkortet mot 1) formue, 2) tjenestepensjon utbetalt for måneden etter dødsfallet, og 3) forsikringssum og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år, blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 22 723 kroner til å dekke utgifter til gravferden.

Søknad om gravferdsstønad gjøres på nett, og vi hjelper deg fylle ut de nødvendige skjemaene. Les mer om NAV sine regler for stønad her.