TIL SEREMONI

Assistanse til alle
praktiske gjøremål i
forbindelse med gravferd.

Kister og urner

Valget av kiste eller urne kan være vanskelig, hvor man må ta stilling til både estetikk og prisklasse. Våre leverandører tilbyr et stort utvalg til å imøtekomme de fleste ulike ønsker; les mer om kistene som tilbys her. Vi er behjelpelige med å assistere deg i utvelgelsen av kiste eller urne.

Blomster

Vakre blomsterbuketter til å hedre den avdøde er for de fleste et viktig og verdifullt aspekt av en gravferdsseremoni. Blomster kan i tillegg være med på å skape en fin ramme rundt samlinger i etterkant. Med ekspertise innen blomsterbinding og tett samarbeid med Floriss i Skarnes, er vi i stand til å sette et flott og verdig preg på seremonien. Valg av blomster gjøres av de etterlatte, med assistanse og innspill fra oss dersom ønskelig.

Sang og musikk

Et nøye utvalgt musikkinnslag kan sette et svært stemningsfullt og unikt preg på en gravferd eller minnesseremoni. Vi har et bredt kontaktnettverk med erfarne og dyktige musikere, og sammen med etterlatte kan flere ulike typer musikalske innslag vurderes. Vi strekker oss for å imøtekomme spesielle ønsker.

Minnesamvær

Minnesamvær holdes normalt hjemme eller i et leid lokale, og er en tradisjonell og verdsatt måte å samle venner og familie i den avdødes minne. Fellesskapet som dannes kan ofte gjøre bearbeidelsesprosessen lettere. Ønsker du hjelp til å arrangere minnesamvær, kan vi sørge for bestilling og pynting av lokale, samt bevertning. Gjennom samarbeid med Sanngrund kan vi tilby fine samlingslokaler med profesjonell bevertning. Vi leverer også ferdige snitter til andre lokaler ved behov.

Programhefte

Dersom ønskelig kan vi stå for utforming og design av programhefte. Med lang erfaring og mange ulike stiler å vise til, kan vi gi programheftet passende utforming og innhold i tråd med dine ønsker. Snakk med oss for å se ulike eksempler.

Kistetransport

Som del av den praktiske gjennomføringen står vi for trygg og respektfull transport av den avdøde til stedet hvor seremonien holdes, samt til gravsted eller krematorium i etterkant av seremonien.

Valg av seremonitype

Det finnes seremonier av mange ulike slag — Kirkelig, borgerlig og et stort antall religions- og livssynsavhengige typer. Uansett ønsket seremoni, står vi deg bi i prosessen med planlegging og gjennomføring.