KISTER OG GRAVSTEIN

Vi hjelper deg finne frem
med å finne frem i utvalget.

Kisten er den avdødes siste seng og endelige hvilested, og valg av kiste er derfor en stor avgjørelse. Kister finnes i mange ulike stiler og prisklasser — La oss være behjelpelige med å finne frem til en modell som imøtekommer både estetiske preferanser og de etterlattes budsjett. Vi leverer kister fra Trostrud-Freno, som er Norges største kisteprodusent og tilbyr Skandinavias bredeste kisteutvalg. På Trostrud-Frenos nettside kan du se gjennom hele deres utvalg, hvor det finnes mange flotte kister i ulik design. Dersom du har spørsmål om kistene til Trostrud-Freno, ta kontakt med oss. Vi kjenner deres sortiment godt.

Nederst på denne siden kan du se et utvalg av kistene. Vi samtaler gjerne om dine preferanser og behov, for å lette prosessen med å fatte den rette avgjørelsen.

Gravsteinen er oftest de etterlattes viktigste sted for å sørge over den avdøde, og et merke til minne om personens liv. Mange foretrekker en enkel stein, mens andre ønsker en spesielt utformet gravstein i egen stil. Vår leverandør av gravsteiner er Flisa Steinindustri — Du kan se et utvalg av deres steiner her. Bedriften har lang erfaring med produksjon av gravsteiner, og kan imøtekomme ulike preferanser og ønsker. I utformingen av en gravstein kan det være mye å ta stilling til, noe som oppleves tung i en vanskelig tid. Ta med kontakt med oss, så går vi gjennom prosessen sammen.

Vær oppmerksom på at det ofte finnes lokale bestemmelser for en kirkegård eller gravlund, som kan inneholde begrensninger i forhold til en gravsteins størrelse og utforming. Inkludert i vår leveranse er utarbeidelse av nødvendig søknad til kirkegård/gravlundsforvaltningen for godkjenning. Vi tar også på oss ansvaret for for vedlikehold av gravsteinen dersom ønskelig.