KIRKER

I vårt arbeid benytter vi oss
av flere ulike kirker i Sør-Odal.

Loading...

Strøm kirke ligger på Strøm i Sør-Odal, og er sognekirke for Strøm. Kirken var i den katolske tiden vigd til Sankt Olav. Dagens bygg er en korskirke i rød teglstein fra 1857, med orgelgalleri. 550 plasser. Kirken har to kirkeklokker, en fra år 1600 og en fra 1991, tøpt av Nauens klokkestøperi. Klokkene har innskripsjonen «Gloria in excelsis deo.». Kirkens glassmalerier forestiller de tre vise menn som tilber barnet Jesus på Marias fang og Jesu dåp i Jordan. Alteret er fra 1857 og ble tegnet av arkitekt Lowzow og utført av snekkermester Jens Olsen. Les mer om Strøm Kirke her.

Ullern kirke er en kirke på Ullern i Sør-Odal. Kirken er sognekirke for Ullern, og var i katolsk tid vigd til Sankt Olav. Det nåværende kirkebygget er en langkirke i teglstein fra 1868, med 250 plasser.Den todelte døren som fører fra gangen og inn i kirkerommet hadde før før 1951 store vinduer. Ved restaureringen dette året ble døren skifta ut med en ny en som var helt uten glass. Kirkeklokkene er fra 1855 og ble laga av Anders Skierbak i Elverum. Klokkkene har teksten «Til Strøms anex kirke.» påskrevet. Ved restaureringen i 1968 ble det staselige alteret med altertavle fra 1678 plassert tilbake sammen med en del annet gammalt utstyr. En enda eldre altertavle har blitt plassert over døren til «barnekammeret». Alterbildene og maleriene i kirken er fra 1600-tallet. Les mer om Ullern kirke her.

Oppstad kirke er en kirke på Oppstad i Sør-Odal. Kirken er sognekirke for Oppstad, som har vert kirkested siden den katolske tiden på 1200-tallet. Kirken var på den tiden vigd til Sankt Hallvard. Dagens bygg ble oppført i 1725 som en korskirke i tømmer med utvendig panel. Kirken har 200 plasser. Kirken er en av flere som knyttes til vandresagnet om flytting av kirke. Det fortelles at det var meningen at kirken egentlig skulle bygges på Skjulstad på den andre siden av Oppstadåa; men om natten flytta de underjordiske materialene over til den andre siden hvor kirken altså ble bygd. Det nåværende bygget har en sparsom barokkform med få vinduer og et slankt spir. Tårnet er fra 1624. Kirkeklokkene ble laget i 1855 av Anders Skibakk i Elverum. Under restaurasjonsarbeidene i 1875ble kirken betraktelig forbedret, og i 1930-årene kom både døpefonten i kleberstein og krusifikset uten armer, som begge er fra år 1300, tilbake fra kirker som sto på stedet tidligere. Les mer om Oppstad kirke her.

I tillegg til de tre nevnte kirkene, benytter vi oss ved behov av kapellet ved Sør-Odal alders- og sykehjem.